Per conservare la memoria! U CIPPITINNAU, un pezzo di legno che si poneva davanti alla casa della propria amata per chiederla in sposa. Dalla mia silloge poetica “Terra ‘ngrata”: 

U CIPPITINNAU

Spunta pe ttia lu suli di bon’ura,

oh beḍḍa chi robbast’u cori meu,

rrivau lu jornu di la me ventura,

mi sacciu si su’ riccu o su’ zangreu.

Ti vosi beni ch’eri picciriḍḍa,

c’a mancu ancora avivi la gunneḍḍa,

to’ mamma ti teniva stritt’a iḍḍa,

ed eu mi mpracitava li budeḍḍa.

Chi batticori u jornu di la missa,

mmagatu, non sentiva li preghjeri,

intr’a la chjesa fici la promissa,

ndaviv’e diventari me mugghjeri!

Ricordu chiḍḍi jorn’ e metitura,

jornati beḍḍi chini d’allegrizza,

passava la stanchizz’e la sudura,

cu ttia tagghjav’o gran’o chi bellizza.

Eu sugnu giuvaneḍḍu di pajsi,

non haju ricchizzi, né grandi casatu,

si l’occhji mei supr’a ttia misi,

a curp’è di stù cori nnamuratu.

Pe chista malatia non nc’esti cura,

mi faci prestu, mi passanu chist’uri,

lu ccippu lu dassai prima mi scura,

davanti a l’usciu toi ti giuru amuri.

E si domani quandu brisci u jornu,

lu ccippu è ancora ddà und’u mentìa,

pe stù senteru è megghju non mi tornu,

ca lu cippitinnau non è pe mmia!

Oh ccippu, usu ‘nticu du pajsi,

sulu tuni mi po’ fari cuntentu,

ca si ti trov’a undi eu ti misi,

oh chi patim’i cori, oh chi tormentu!            

Rocco Criseo