Oggi è la #giornatamadeinitaly2024#, valorizziamo sempre di più le bellezze e i prodotti della nostra terra. Abbiamo artigiani e artisti straordinari che rendono il nostro territorio tutto da godere:

Voliva pe mmi sacciu ricamari,

nta’ nu tilaru, cu na vugghj’e filu,  

u mari, i munti, i burghi e li hjumari,  

chi vannu di Rosarnu a punta Stilu.

Vecchji pajsi all’artu da muntagna,

camp’i gramigna e mura d’armaceri,

pe li senteri vaji nta la campagna,

a menz’a li sipali e li fumeri.  

Chiani d’aranci e pedi di livari,

calati di hjumari pa’ marina,     

surch’i majisi e arbur’i ficari,

vigneti chin’e grappul’i recina. 

A ribb’e Scilla nc’esti Chianalea,

viculi stritti e luci di lampari,

di li terrazzi cu l’arta marea,

si senti forti l’unda di lu mari.

Rroccata s’un puntuni nc’è Geraci,

cu li palazzi soi monumentali,

a beḍḍa mostra l’arti si ndi staci,

nta li so chjazz’e nta li so portali.

A Bova, Roghudi e Mmendulìa, 

è nu parrari di lu Grecu anticu,

cu carn’i crapa sempri si festìja,

nc’è sonu i tarantella a ogni spicu.   

A Riggiu miri la Fata Morgana,

chi strugg’i cori a tutt’i naviganti. 

Di l’Asprumunti fin’a nta’ la Chiana,

tu senti ancora stori di briganti.

E’ terra forti, ricca di caluri,

di suli, celu e mari cristallinu,

è nu giardinu chin’i rosi e hjuri,

hjavura i cerasi e gersominu. 

E’ terra prosperusa, chin’e vita,

di omini chi ndannu i caḍḍ’e mani,

di genti chi non fuij’a la fatica, 

chi lotta sempri pe nu morz’i pani.    

Da lu so ventri nesciru litterati,

du calibru d’Alvaro e Campanella,

pe non parrari di Saveriu Strati,

omin’i ‘ngegnu di sta terra bella!                   

Chist’è la terra mia, terr’e migranti,

terra picciusa ca non sfurna pani,

li figghji soi chi partinu su tanti,

ma lu so’ cori resta sempri ccani!      

Rocco Criseo