Oggi c’è un fenomeno atmosferico inusuale, il cielo si è annebbiato e il paese è sotto una coltre nebbia (La Lupa). Tutto questo ha qualcosa di fascinoso ma che per certi versi mi inqueta:

U CELU E’ MUFFURUSU

Chi stranu! U celu oji è muffurusu,

mi ffacciu fora e non si vidi nenti,

u ciriveddu meu è ssai cunfusu, 

mi veni nu penseru nta la menti.

I ll’omu scelleratu ormai si sapi,

ca tuttu chiddu chi ahimia si pigghja,

a leggi da natura su ripigghja.

Non nci su scunti cchju’, pagam’u daziu,

u mundu u riducimmu na mundizza

e ancora l’omu non si senti sazziu,

struggiu la terra e sempri cchju’ scapizza.

Stu celu ch’esti scur’e mmuccia u mari,

ndi dici ma finimu! C’ogni jocu,

è beddu sin’a quandu dura pocu.

Rocco Criseo