Esplode l’estate, è tempo di vacanze e di un po’ di serenità. Il canto d’amore poetico è un inno al mio paese, alle sue bellezze e alla generosità della sua gente. E’ quanto afferma il poeta vernacolare di Bova Marina, Rocco Criseo – Un caloroso invito per chi vuole passare in allegria le proprie vacanze.

Viandanti chi passati di stu’ locu,

godìti di chist’angulu fatatu,

quandu l’amuri nc’è, nci voli pocu,

basta na barca e resti ‘ncantatu!

Guardati chistu celu e chistu mari,

si mbrazzanu di lu stessu culuri,

sunnu bellizzi chi non hannu pari,

li vidi chi ti parranu d’amuri

Girati chjazz’e viculi, cuntenti,

gustàti li pietanzi e li sapuri,

l’usanzi ‘ntichi di sta’ bedda genti,

li canti, soni e balli a tutti l’uri.

Votati l’occhj’a quandu cala u jornu

e u suli bucca fin’a scumpariri,

bampa di focu poi a menzijornu

e u cori batti forti di suspìri.

Sazijativi di sta’ bedd’aria fina,

na tavulata e nu biccher’i vinu,

mbiviti, ca la butti è sempri china

e jinch’i cuntentizza lu caminu.

Sentiti u cantu di li nnamurati,

ddì serenati sutt’a nu barcuni,

ddì jochi di figghjoli spenserati

e li scialati di lu sciampagnuni.

Veniti genti cu li vosci amici,

ca nc’esti la Madonna di lu mari,

da rocca di lu capu benedici,

a tutti i navicanti e a li so’ cari.

Rocco Criseo