Bandu e bandu pe’ ddaveru!

Vogghiju mi lu sapiti tutti ‘ngiru

chi di sti tempi, ora faci n’annu,

li capicolli a Betta nci futtiru.

Chi m’hannu scasci e scasci pe’ mi ndannu!

Mbisiccati mi restanu a la dritta,

jettu lu bandu e jettu la minditta!

M’hannu castiju e m’esti severu!

Jettu lu bandu e  bandu pe’ ddaveru.

Bandu e bandu pe’ ddaveru!

Tutti li cannarini mi sciucaru,

ora perciò  cu quanta bbuci trovu:

vi gridu: si non siti  scuscenziati,

siccomu aguannu macellau di novu,

li canni armenu mi nci li tornati.

Non dicu autru ma sulu li canni,

sinnò m’aviti scasci pe’ sett’anni…!

Ma eu già d’ora vi ringraziu e speru…

Bandu è jettatu e  bandu pe’ ddaveru!

  Francesco Borrello