Rocco Ctriseo a Vittoria Altomonte

Nel Teatro “Don Bosco”, a cura dell’Oratorio Salesiano, dell’Associazione socio-culturale Thétis e della Pro loco di Bova Marina, è stata festeggiata la novella “Alfiere del Lavoro” Vittoria Altomonte. A lei i miei versi riconoscenti:

A VITTORIA ALTOMONTE

Brindamu tutti quanti cu allegrizza,

pe chista giuvaneḍḍa di valuri,

ca ndi jinchíu lu cor’i cuntentizza,

a sta’ locata seppi dari onuri.

Nta stu’ pajsi di li pochi sciali,

di ggenti chi travagghju non ndi trova,

cu lu to’ studiu, nta lu Quirinali,

portast’all’artu lu nomu di Bova.

Pe ttia tuttu quantu lu creatu, 

è com’a tila di nu gran pitturi, 

a tutti ndi dassasti senza hjatu,

oh figghjoleḍḍa di lu gran sprenduri.

Ricchizza si di li to’ genituri

e vant’assai di tuttu lu pajsi,

di sta’ borgata si lu megghju hjuri,

ca lu sapiri toi esti palisi.

Brindamu tutti quanti, beḍḍa ggenti,

pe chista noscia “Alfieri du lavuru”,

ca di li mani di lu Presidenti,

pigghjau cuscenza di lu so’ futuru.

Cu cant’e balli nui facimu rota,

jinchim’i strati tutt’i luminari,

scordamundi li peni pe na vota,

ca sta’ figghjol’avim’a festeggiari.

Cuntinua a passu lest’u to’ caminu,

ca già di stu’ pajsi si nta storia,

cunortu tu ndi dast’e cu nu ‘nchinu,

ti rivorgimu nu: “Grazi Vittoria!”

Rocco Criseo